Úhrada PENB

PENB – Průkaz energetické náročnosti

Podle novely zákona o hospodaření energií, je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, nákupu a nové výstavby.

Zpracování průkazu energetické náročnosti za Vás uhradíme v rámci našich Balíčků služeb.POVINNOSTI PŘI PRODEJI NEBO PRONÁJMU
• Předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části.
• Předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části.
• Zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé ENB uvedené v průkazu uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy.
VÝJIMKY - KDY NEMUSÍ BÝT PRŮKAZ ZPRACOVÁN
• Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
• Budovy s plochou do 50 m2.
• Stavby pro rodinnou rekreaci.
• Budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.

Znění zákona o povinnosti zpracování PENB:

http://www.e-s.cz/file/406_2000_Sb_platne_zneni.pdf


Zpracování průkazu energetické náročnosti za Vás uhradíme v rámci našich Balíčků služeb.

Adresa

Mrštíkova 399/2a
Liberec - Liberec III-Jeřáb, , PSČ 460 07

Kontakty

E- mail: info@refinity.cz              
Telefon: +420 775 572 727
Telefon: +420 774 924 008
Telefon: +420 602 448 544

Odkazy

Website