Smlouvy a úschova peněz

Smluvní dokumentace
Smluvní dokumentací je pro naše účely myšlena:

• Kupní smlouva
• Smlouva o advokátní úschově
• Návrh na vklad vlastnického práva
Bez těchto dokumentů nelze uskutečnit žádný prodej. Smluvní dokumentaci Vám vypracuje renomovaný advokát. Zajistí úschovu kupní ceny. Plně přebírá odpovědnost za správnost vyhotovení.
Advokát je Vám k dispozici také při vypracování dalších potřebných dokumentů, které je třeba v některých případech připravit:

Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Smlouva o nájmu
Prohlášení vlastníka – rozdělení domu na bytové jednotky
Vypořádání bezpodílového vlastnictví
Rozdělení SJM
Žaloba na vystěhování
Adresa

Mrštíkova 399/2a
Liberec - Liberec III-Jeřáb, , PSČ 460 07

Kontakty

E- mail: info@refinity.cz              
Telefon: +420 775 572 727
Telefon: +420 774 924 008
Telefon: +420 602 448 544

Odkazy

Website